Aviso legal

1. Introducció legal i acceptació

Aquest lloc web, accessible a través de la URL  www.sre.ad, és de la societat www.sre.ad, ubicada al C/Manuel Cerqueda i Escaler, 6 Local 11 PB d’Escaldes-Engordany.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquest Avís Legal no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’ús no autoritzat per part de tercers de la totalitat o una part de les marques registrades, drets de disseny, logotips, material subjecte a drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual, utilitzats en aquest lloc web, poden donar lloc a accions legals.

3. Exclusió de responsabilitat

No ens responsabilitzarem de cap tipus d’informació, de cap tipus, relativa a la nostra societat, que es pot trobar a Internet, excepte en el nostre lloc web, que s’ha proporcionat sense que nosaltres haguem autoritzat o revisat aquesta informació.

Ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de forma temporal o definitiva sense previ avís. Especialment quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a la nostra societat que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest lloc web.

Declinem la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.

4. Legislació i jurisdicció competent

La web i el seu contingut es regeixen per la llei andorrana i, llevat que s’estableixi una altra cosa en la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte es sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.

servicios

DÓNDE ESTAMOS

Carrer Manel Cerqueda i Escaler 6 AD700
Escaldes-Engordany

+(376) 828 336

info@sre.ad

© 2024 – sre ·  Sequoia Real Estate.